Thermopool

En pool med stomme uppbyggd med thermoblock
som fylls med armering och betong

Thermopool

Thermopoolen är en av de bästa och mest gedigna poolkonstruktioner man kan välja, thermoblocken fylls med armering och betong och är genom detta en oerhört stark konstruktion som även inkluderar en effektiv isolering, detta ger en otroligt bra värmeekonomi som sparar energi i tiotals år.

Tillbehör thermopooler

Thermopoolen den flexibla poolstommen som går att få helt nergrävd, delvis nergrävd eller kan placeras helt ovan mark. Konstruktionen är helt självbärande och är ett självskrivet val för sluttningstomter där det annars skulle krävas utfyllnad eller andra omfattande och dyra markarbeten. Även på bergstomter har ni nu möjlighet att anlägga pool utan dyra sprängningsarbeten.

9848c5a6296c51c1455bd94e4a255260

Liner

Det yttersta skiktet i poolen som kanske har störst påverkan på helhetsintrycket.

content-pixie-VIh-B-bNZMc-unsplash

Kantsten

Välj rätt kantsten till din pool.

f6f50eb632925717892f55fca40e3c4b

Pooltak

Skydda din pool från löv och skräp och förläng badsäsongen.

piktogram-bygga

Bygga själv

Thermopoolen är en av de bästa och mest gedigna poolkonstruktioner man kan välja, thermoblocken fylls med armering och betong och är genom detta en oerhört stark konstruktion som även inkluderar en effektiv isolering, detta ger en otroligt bra värmeekonomi som sparar energi i tiotals år.

paket

Våra färdiga paket

Thermopoolen är en av de bästa och mest gedigna poolkonstruktioner man kan välja, thermoblocken fylls med armering och betong och är genom detta en oerhört stark konstruktion som även inkluderar en effektiv isolering, detta ger en otroligt bra värmeekonomi som sparar energi i tiotals år.